| by admin | No comments

روایت مردی در کنار غول و پری با دغدغه‌های قرن بیستمی

علیرضا کرم‌زاده می‌گوید: مستند «عین غول‌های قدیمی» درباره جهان شاعری عجیب است که در دل افسانه‌ها زندگی می‌کند اما دغدغه‌های امروزی دارد. به گزارش فرهنگ و هنر، این روزها یک مستند پرتره با نام «عین غول‌های قدیمی» به کارگردانی علیرضا کرم‌زاده در سایت هاشور عرضه شده که روایتگر زندگی محمدباقر کلاهی اهری – شاعر – است. […]

Read More