| by admin | No comments

انتشار «جهان کتاب» نوروزی – فرهنگ و هنر

شماره نوروزی مجله «جهان کتاب» منتشر شد. به گزارش فرهنگ و هنر، این شماره با نامه‌ای‌ از پراگ آغاز می‌شود: «کوی بنفشه» نوشته پرویز دوائی. پس از آن «عقرب‌بازی و عقرب‌خواری در خانه محله سنگ سیاه شیراز» حکایتی از شیراز قدیم نوشته سیروس پرهام آمده است.  در ادامه دو داستان کوتاه با عنوان‌های «روزی که […]

Read More