| by admin | No comments

دکتر ژیواگو و نبوغ مستقل پاسترناک

با فیلم دکتر ژیواگو ساخته دیوید لین بود که نام بوریس پاسترناک در غرب سر زبان‌ها افتاد. فیلم سال ۱۹۶۵ اکران شد اما رمان پاسترناک چند سال قبل از آن، یعنی سال ۱۹۵۸ در چنین روزی در آمریکا منتشر شده بود. به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: «مقامات شوروی و رسانه‌های رسمی بلوک […]

Read More