| by admin | No comments

ویدئو/ مرگ؛ سرنوشت حصار صفوی در تهران


ویدئو/ مرگ؛ سرنوشت حصار صفوی در تهران

باقی مانده حصار ۵۰۰ ساله صفوی از یک سو و سه منار باقی مانده دروازه محمدیه در پایین دست بازار تهران و در محله مولوی از سوی دیگر، نماد کاملی از بی‌توجهی میراث فرهنگی و مدیریت شهری به این بخش از بافتِ تهران قدیم است. شاید بتوان تنها سهم توجه به باقی مانده‌های حصار صفوی و دروازه قاجاری محمدیه در این منطقه از تهران را می‌توان مرمت سر در دروازه محمدیه دانست و بدترین بهای بی‌توجهی‌ به این محدوده را تبدیل محوطه اطراف دیوار طهماسبی به چیزی شبیه به مرغدانی دانست که هنوز نشانه‌هایش در سرای ماشالله باقی است.

خبرنگار: سمیه ایمانیان/ تصویربردار و تدوینگر : امید ابراهیمی

دیدگاهتان را بنویسید