| by admin | No comments

همدان، در روزهایی که باید در خانه بمانیم!بی‌توجهی مردم به طرح فاصله گذاری اجتماعی یکی از عوامل اصلی شیوع کرونا می‌ باشد این روزها خیابان های همدان به ویژه برخی تفرجگاه های عمومی شهر علی رغم هشدارها، مملو از جمعیتی است که مشغول خرید شب عید است گویا برخی از مردم کرونا را جدی نگرفته‌اند. گویا باید نفر به نفر به آدمهای این روزهای حاضر در خیابانها گفت لطفا تردد در خیابان‌ها را تمام کنید شما چه میدانید شاید ناقل باشید شاید عامل بیمار شدن دیگری باشید  اگر این طور پیش برود خانه نمادن های مردم که به هر دلیلی قابل توجیه نیست در اینده نزدیک بحران سخت تری را  رقم خواهد زد. متاسفانه تصاویر بیانگر این واقعیت است که هنوز داستان کرونا را برخی جدی نگرفته اند و نتیجه آن هم افزایش روزانه بیماران بستری در بیمارستان ها است، باید زنجیره ارتباطی انسان به انسان قطع شود که عصرهای شلوغ شهر همدان میگوید این موضوع در این شهر جدی گرفته نشده است.( این تصاویر در روزهای ۷ و ۸ فروردین تهیه شده است )

دیدگاهتان را بنویسید