| by admin | No comments

جهان به روایت تصویر – فرهنگ و هنر


جهان به روایت تصویر

نشریه «گاردین» به روال هر هفته منتخبی از تصاویری را که توسط عکاسان خبری خبرگزاری‌های مختلف از رویدادهای مهم یک هفته اخیر به ثبت رسیده، در قالب یک گزارش تصویری منتشر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید